SEO Оптимизация на Сайт

SEO Оптимизация на сайт включва:

  1. Оптимизиране структурата на сайта;
  2. Адаптиране на текстовете;
  3. Подбор на подходящи ключови думи;
  4. Насищане с избраните ключови думи;
  5. Създаване на Google профил на сайта;
  6. Инсталиране на определени Гугъл инструменти;
  7. Импортиране на профили от социални мрежи;
  8. Създаване на актуално и уникално съдържание.