Григор Петров

Беше интересно предложение, което обмисляхме известно време. Включването ни в платформата „Открий своя бизнес партньор“ се оказа много добро решение за бизнеса ни!