Category: Софтуер

Система за управление на съдържанието (от английски: Content Management System – CMS) е вид приложен софтуер, който позволява публикуването и редактирането на уебсайт, както и поддръжка на главен интерфейс. Целта е да се улесни изграждането на динамичен уебсайт, с възможност за лесна и бърза промяна на съдържанието му.